Skladištenje robe

  |   Usluge   |   Skladištenje robe

Vaša roba je sigurna sa nama

Ako imate potrebu, ili Vaša roba zahteva skladištenje robe pre carinjenja, u prilici smo da Vam ponudimo uslugu skladištenja robe u javnom carinskom skladištu.

Bez obzira na vrstu, nudimo Vam bezbedno čuvanje robe, kao i druge usluge: pakovanje i prepakivanje pošiljki, deklarisanje, uzimanje uzoraka na zahtev inspekcijskih organa i sl.

Img