Carinsko zastupanje

  |   Usluge   |   Carinsko zastupanje

Najbolja i najjednostavnija rešenja

Level five, u okviru usluga carinskog zastupanja, za svoje klijente nudi najbolja i najjednostavnija rešenja za unapređenje poslovanja, a samim tim smanjenje troškova i veću konkurentnost na tržištu.

Na stručan i profesionalan način, u skladu sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti carinskog zastupanja, u potpunosti možete da se oslonite i prepustite nam obavljanje usluga: posredovanje prilikom uvoza, izvoza, reeksporta; svrstavanje robe po carinskoj tarifi, saveti i konsultacije.

Kako bi Vam roba u najkraćem roku bila na raspolaganju za puštanje u slobodan promet, nudimo mogućnost odloženog plaćanja carinskih dažbina, korišćenjem naše bankarske garancije.

Img